Dr Lee Weng Seng
地点:

D-5-08, 5楼, D座

联系:

+603-7491 9191 (Ext. 35021)

Dr Lee Weng Seng

专业
:
心胸外科专科, 儿童心胸外科专科
语言
:
英语、马来语、粤语
性别
:
男性
资质
:
MBBS (Mal), FRCS (Glasgow)
助理
:
N/A

诊所时间表

时间
星期二
2:00 pm - 4:00 pm (By Appointment Only)

  • 1
    预约详情
  • 2
    患者信息
  • 3
    完成提交

请求预约

*如需提前预约,请致电 +603-7491 9191/ +603-7491 1099

下载我们新的
双威医疗双威城移动应用程序

您的首选应用程序,可轻松预约并获取最新的医院相关信息!

可用于:

QRCODE
QRCODE
正在加载 ...