Dr Ong Shong Meng

Dr Ong Shong Meng

专业
:
骨科及创伤外科专科, 儿童骨科外科专科, 关节重建外科专科, 机器人辅助手术
语言
:
英语、马来西亚语、普通话、粤语
性别
:
男性
资格
:
MBChB (Glasgow), DM (Leicester), FRCS Glas, FRCS Glas (T&O)
地点
:
D-4-03,4楼,D座
联系
:
+603-7491 9191 (Ext. 21460)

骨科及创伤外科专科, 儿童骨科外科专科, 关节重建外科专科, 机器人辅助手术

星期一
9:00am - 5:00pm
星期二
9:00am - 5:00pm
星期三
9:00am - 5:00pm
星期四
9:00am - 5:00pm
星期五
9:00am - 5:00pm
星期六
9:00am - 12:00pm
后退
正在加载 ...