Petugas Sunway Medical Centre melakukan proses ujian saringan COVID-19 melalui Cov Shield kepada orang ramai yang hadir bagi membuat saringan bersasar

23 October 2020

   Back